Rabobank Het Drentse Land nauw betrokken bij Hoogeveense Uitdaging

De Hoogeveense Uitdaging ontving onlangs een donatie van tienduizend euro uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Het Drentse Land. Met dit geld wil de Hoogeveense Uitdaging het lokale bedrijfsleven stimuleren en uitdagen om via het zogenoemde ‘MVO-platform’ meer kennis en kunde met elkaar te delen op het gebied van maatschappelijk verantwoord en/of maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Ook zal een deel van het geld worden ingezet om het bedrijfsleven handvatten te bieden, waarmee maatschappelijk betrokken personeelsuitjes de normaalste zaak van de wereld worden op lokaal niveau. We stelden hierover een aantal vragen aan directievoorzitter Koen Ronner.

Op welke criteria heeft ‘jouw Rabobank’ de aanvraag van de Hoogeveense Uitdaging beoordeeld?
,,Binnen onze bank zijn er drie manieren waarop wij geld steken in maatschappelijke doelen en projecten. De Clubkascampagne, het Donatiefonds en het Stimuleringsfonds. Hiermee willen we betrokkenheid van onze bank bij sociaalmaatschappelijke lokaal/regionale doelen benadrukken. De Clubkascampagne is een mooi voorbeeld van wederzijdse (sportieve) betrokkenheid. Niet perse ingegeven vanuit de gedachte, ‘jij vraagt geld van ons, dus wij willen jouw loyaliteit daarvoor terug’, maar om te laten zien dat wij er als bank ook voor jouw club of vereniging zijn. Het Donatiefonds is er voor wat grotere op zich staande projecten op sociaalmaatschappelijk vlak, tot een bedrag van vijfduizend euro en voor bedragen daarboven is er het Stimuleringsfonds. En datgene waar de Hoogeveense Uitdaging voor staat, is zeer representatief voor de doelen die wij als bank nastreven.’’

Nu de bank niet meer – zoals vroeger – in elk dorp een eigen vestiging heeft, is er het gevoel dat de bank verder van haar klanten af staat. Is de Rabobank alleen nog op papier lokaal maatschappelijk betrokken of is er echt sprake van intrinsieke motivatie om ‘wel te doen’ in je directe omgeving?
,,Er zijn in Nederland nog zo’n honderd lokale Rabobanken met meerdere vestigingen per bank. In Groningen en Drenthe hebben we ongeveer duizend medewerkers en die zijn ieder verbonden met een bepaalde stad, plaats, dorp, buurt of straat in de samenleving. Zij zijn uiteraard niet verplicht om zich maatschappelijk betrokken te tonen. Toch dragen wij het wel uit, dat we als bank op die manier in de samenleving staan. Met onze intrinsieke motivatie zit het naar mijn idee goed.’’

Welke thema’s zijn voor de Rabobank leidend binnen jullie werkgebied?
,,We zijn gefocust op duurzaamheid, leefbaarheid, milieu, gezondheid en innovatie, bijvoorbeeld in vastgoed en Food&Agri-projecten. Een geweldige afgeleide hiervan is het begrip ‘regionomie’, waarbij je als gezamenlijk bedrijfsleven in de regio zoekt naar manieren om elkaar te stimuleren om dingen te doen die de regio versterken. Dit begrip is geïnitieerd door en ook inhoudelijk opgetuigd in samenwerking met de Rabobank.’’

Wie beslist er over de bestemming van sponsorgelden of donaties?
,,Iedere lokale Rabobank neemt haar eigen beslissingen op dit terrein. En elke Rabobank heeft zijn eigen ledenraad die mede bepaalt of een project wel of niet wordt gehonoreerd en werkt dus min of meer als filter. Afwegingen om iets wel of niet te ondersteunen worden zo objectief mogelijk genomen, maar de menselijke factor (de kennis van je omgeving en de samenleving om je heen) legt ook altijd gewicht in de schaal.’’

Zullen algoritmes in de toekomst bepalen of een project voor financiële steun in aanmerking komt?
,,We moeten verdergaande en vergaande robotisering zeker serieus nemen. De ‘simpele’ aanvragen zullen misschien door een robot worden beoordeeld, maar die menselijke factor waarover ik het net had, moeten we niet onderschatten. Vooral niet omdat we pretenderen een bank te zijn die het juist wil en moet hebben van verbinding. Samen de schouders zetten onder projecten die ons samen verder brengen.’’

Wat levert dat voor de Rabobank op?
,,Dat het ons iets oplevert, staat hierbij voor ons niet voorop. We willen graag dat onze betrokkenheid als belangeloos en vrijblijvend worden gezien. Zo staan we er ook in en het is meegenomen wanneer er bij het publiek iets blijft hangen van onze intenties om iets te betekenen voor de samenleving. Natuurlijk maakt ieder zijn of haar afweging op basis van wat hem/haar financieel het beste past. Vanzelfsprekend spelen gevoel én ratio daarin een rol. Maar geloof me, we stellen onszelf heus serieus de vraag of mensen die bij een bepaalde vereniging zijn betrokken die door de Rabobank wordt gesponsord, ons ook in overweging nemen wanneer er bijvoorbeeld een financiering aan de orde is.’’

Daarin klinkt een zekere wederkerigheid door
,,Enig (financieel) belang is niet het leidende thema, maar het is een drijfveer die naar mijn idee wel meespeelt op de achtergrond. Het is de basis van ieder bedrijf en van elke organisatie om financieel gezond te zijn en te blijven, dus winst te maken. We moeten af van de gedachte dat het vies is om geld te verdienen voor je eigen bestaansrecht.’’

Maken andere banken niet dezelfde afweging in hun sponsorbeleid?
,,Als Rabobank zijn we nog steeds de sterkst lokaal/regionaal betrokken bank in Nederland. Ik durf te stellen dat wij als bank het meeste geld steken in (jeugd)sportsponsoring. Veel mensen weten niet dat de Rabobank alle olympische teams financieel steunt. Commercieel gezien voor de meeste partijen oninteressant (immers slechts één keer per 4 jaar De Spelen in het middelpunt van de belangstelling) maar omdat wij er in geloven dat sport mensen verbindt en ‘verbroedert’, wil de Rabobank dat ondersteunen. En het heeft nog een ander doel: sporten draagt bij aan een gezondere, duurzamere samenleving. Een thema dat alleen maar aan kracht wint.’’

Die maatschappelijke personeelsuitjes, gaat jouw Rabobank daar ook aan meedoen?
,,Ik juich dat van harte toe. Maar zoals ik bij een eerdere vraag al aangaf, is er geen verplichting voor medewerkers om hieraan mee te doen. Maar ik deel wel het idee, dat mensen die er aanvankelijk sceptisch tegenover staan, hun mening bijstellen wanneer ze er actief aan deelnemen. Juist door te zien en te ervaren wat het met ouderen of kwetsbaren in de samenleving doet, wanneer je hen een onvergetelijke middag of avond bezorgt, krijg je een ander beeld bij belangeloze betrokkenheid en aandacht. Daardoor kan het idee dat mensen vrijwilligerswerk in overweging nemen indirect worden aangewakkerd. Want er is genoeg te doen.’’

Zou je zelf ook meedoen aan zo’n maatschappelijk uitje?
,,Ondanks de drukke baan maak ik hier, in goed overleg, natuurlijk tijd voor. Het zou gek zijn wanneer je zelf de richting aangeeft om vervolgens weg te duiken wanneer het pad wordt ingeslagen. Wat is er mooier dan afhankelijke en kwetsbare mensen een blije dag te bezorgen door bijvoorbeeld met hen te gaan fietsen, wandelen of een maaltijd te maken en samen te nuttigen. Daar neem je af en toe bewust de tijd voor. Dat draagt bij aan verbondenheid en samenhang en geeft voldoening. Zowel voor de mensen voor wie je het doet als voor jezelf. Het is misschien wel een beetje die ‘ouderwetse’ coöperatieve gedachte geschoeid op een hedendaagse leest.’’

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top