MVO Platform

De Hoogeveense Uitdaging is het netwerk van bedrijven en sociaal maatschappelijke organisaties die actief, betrokken en verantwoord willen ondernemen. 

Het is een platform waar we elkaar tijdens diverse activiteiten en ontmoetingen inspireren, tips geven en kennis delen.

Zo organiseren wij jaarlijks de volgende activiteiten voor en met MVO-partners en MVO-leden

  • Jaarlijkse MVO-conferentie
  • Jaarlijks worden er vier bedrijfsbezoeken georganiseerd gericht op diverse MVO-thema’s
  • Aanvragen van het MVO certificaat en gratis vermelding in de MVO-gids
  • Aanjager en organisatie van wisselende activiteiten o.a. Beursvloer en Nationale Ouderendag
  • Matchmaking bedrijfsleven – maatschappelijke organisaties

 Lidmaatschap
Er zijn twee soorten lidmaatschap te onderscheiden: 

  • Persoonlijk lidmaatschap € 75,- per jaar
  • Bedrijfslidmaatschap € 150,- per jaar
    (maximaal drie mensen van het bedrijf mogen aanwezig zijn bij de activiteiten die georganiseerd worden

Een eerste introductiebijeenkomst voor een eventueel nieuw lid is gratis.

Lidmaatschap kleinere maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen etc.) 
Wanneer een maatschappelijke organisatie geen financiële middelen heeft voor een jaarlijks lidmaatschap dan kunnen zij aansluiten als gratis lid. We gaan dan graag in overleg over de bijdrage die kan worden teruggeven aan het netwerk bijv. ruimte ter beschikking stellen, presentatie verzorgen over hun werkgebied of iets anders passends.

Deze bedrijven/organisaties zijn al lid van de Hoogeveense Uitdaging:

Doe jij met ons mee?

Word partner van de Hoogeveense uitdaging.


En draag mijn steentje bij.

Scroll naar top