Partner worden?

MVO-partners zijn bedrijven en maatschappelijke organisaties die een financiële bijdrage leveren waarmee zij zorgdragen voor de basisfinanciering van de Hoogeveense Uitdaging.

Hiermee wordt het bedrijf zichtbaar binnen het netwerk, kan zich actief verbinden door een bijdrage te leveren binnen de organisatie en activiteiten en kan indien gewenst een voorbeeld zijn voor anderen en ervaringen delen tijdens interessante MVO-bijeenkomsten waarmee het bedrijf zijn netwerk kan verbreden.

MVO-Leden

De Hoogeveense Uitdaging is het netwerk van bedrijven en sociaal maatschappelijke organisaties die actief, betrokken en verantwoord willen ondernemen. 

Het is een platform waar we elkaar tijdens diverse activiteiten en ontmoetingen inspireren, tips geven en kennis delen.

Zo organiseren wij jaarlijks de volgende activiteiten voor en met MVO-partners en MVO-leden

  • Jaarlijkse MVO-conferentie
  • Jaarlijks worden er 4 bedrijfsbezoeken georganiseerd gericht op div. MVO-thema’s
  • Aanvragen van het MVO-certificaat en gratis vermelding in de MVO-gids
  • Aanjager en organisatie van wisselende activiteiten o.a. Beursvloer en Nationale Ouderendag
  • Matchmaking bedrijfsleven – maatschappelijke organisaties

 Lidmaatschap
Er zijn 2 soorten lidmaatschap te onderscheiden: 

  • Persoonlijk lidmaatschap € 75,- per jaar
  • Bedrijfslidmaatschap € 150,- per jaar
    (maximaal 3 mensen van het bedrijf mogen aanwezig zijn bij de activiteiten die georganiseerd worden

Een 1e introductiebijeenkomst voor een eventueel nieuw lid is gratis

Lidmaatschap kleinere maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen etc.) 
Wanneer een maatschappelijke organisatie geen financiële middelen heeft voor een jaarlijks lidmaatschap dan kunnen zij aansluiten als gratis lid. We gaan dan graag in overleg over de bijdrage die kan worden teruggeven aan het netwerk bijv. ruimte ter beschikking stellen, presentatie verzorgen over hun werkgebied of iets anders passends.

Ja, ik word partner!

Scroll naar top